STRABAG - Przebudowa linii kolejowej E30 w Krakowie

Loading... Views | Aug 4

Project implementation period April: 2017 - April 2021 Investor: PKP PLK Location: Kraków 

Reconstruction of the E30 railway line on the Kraków Główny Towarowy.